Dostęp do Modułów
Witamy w REAL Alternatives - programie edukacyjnym dla techników chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Dzięki przejściu kursu, można wzbogacić i usystematyzować wiedzę z zakresu instalacji pracujących z tzw. czynnikami alternatywnymi. Do dyspozycji kursantów są platforma e-szkoleń, poradniki drukowane, narzędzia, testy egzaminacyjne (dostępne dla centrów szkoleniowych) oraz e-biblioteka dodatkowych materiałów, zgłoszonych przez użytkowników.  
 
WAZNA INFORMACJA:
Po przeczytaniu niniejszego wstępu, pod  ikoną ŚCIEZKI NAUCZANIA dostępny jest tylko Moduł 1 - Wprowadzenie. Aby przejść do kolejnych modułów, należy ukończyć Moduł 1!

 

Moduły
Note: the materials are being updated to take into account changes in EN378:2016 published December 2016 and will be reissued shortly. In the mean time you can download this free summary of key changes in the European safety standard from the Institute of Refrigeration (UK).
 Program e-learningowy Real Alternatives Europe składa się z następujących modułów:
  1.  Wprowadzenie do czynników alternatywnych - bezpieczeństwo, wydajność, trwałość i dobre praktyki (OBOWIĄZKOWE).
  2. Projektowanie instalacji chłodniczych z zastosowaniem czynników alternatywnych.
  3. Szczelność i wykrywanie wycieków czynników alternatywnych.
  4. Konserwacja i naprawa instalacji na czynniki alternatywne.
  5. Przezbrajanie istniejących instalacji.
  6. Wykaz obowiązków prawnych osób pracujących z czynnikami alternatywnymi.
  7. Określanie finansowych i środowiskowych skutków wycieków.
  8. Narzędzia i poradniki, dotyczące inspekcju urządzeń i instalacji. 

Dodatkowe elementy wspomagające naukę:

Testy/egzamin
Więcej informacji o testach i egzaminach z dostępnej w modułach wiedzy oraz uzyskania certyfikatu Kształcenia Ustawicznego znajduje się na stronie www.realalternatives.eu. Egzamin możliwy jest tylko w uznanych centrach szkoleniowych.
Wybrane przykłady pytań egzaminacyjnych, podane na stronie głównej, mają charakter informacyjny.
Zalecane przeglądarki

Z kursu najlepiej korzystać przez jedną z przeglądarek:

Warunki korzystania z kursu
Materiały szkoleniowe REAL Alternatives stosowane w celach edukacyjnych są nieodpłatne dla kursantów. Nie mogą być sprzedawane, kopiowane ani powielane bez uprzedniej pisemnej zgody Instytutu Chłodnictwa w Wielkiej Brytanii (ior@ior.org.uk) i partnerów. Prawa autorskie do wszystkich materiałów są własnością Instytutu Chłodnictwa i partnerów. Materiały zostały przygotowane przez ekspertów oraz uważnie sprawdzone i przetestowane, jednak Instytut i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i przeoczenia. Założeniem kursu jest zapewnienie informacji uzupełniającej ćwiczenia praktyczne w miejscu pracy czy uznanym centrum szkoleniowym, Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej . Ta strona internetowa oraz materiały w nim zawarte odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie , które mogą być wykonane z informacji w nim zawartych
Na podstawie stron e-szkoleń powstały też podręczniki, do nieodpłatnego pobrania ze strony projektu www.realalternatives.eu/downloads
Przejście do kolejnych stron jest potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z powyższym oświadczeniem i akceptują je. 
Po ukończeniu Modułu 1, będzie można zobaczyć i przeglądać kolejne moduły kursu.you will be able to see and access the rest of the course modules.
Prosimy o przejście do SCIEZKI NAUCZANIA, by otworzyć Moduł 1 - Wprowadzenie (przejście).