Popis kurzu

Hodnotenie e-learning Modulov

Vitajte vo vyučovacom programe REAL Alternatives 4 Life – pre servisných pracovníkov pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá, ktorý je navrhnutý na zlepšenie zručností a znalostí v oblasti bezpečnosti, účinnosti, spoľahlivosti a práce s alternatívnymi chladivami.  Program poskytuje zmes interaktívneho e-learningu, tlačených školiacich sprievodcov, pomôcok, hodnotení na použitie školiacimi pracoviskami, ako aj e-knižnicu doplňujúcich zdrojov literatúry.  

Vyvinutý bol konzorciom združení a školiacich pracovísk REAL Alternatives z celej Európy spolu financovaný cez EU LIFE a LifeLongLearning Programmes s podporou priemyslu. Materiály sú dostupné v chorváčtine, holandčtine, češtine, angličtine, fínštine, francúžtine, nemčine, taliančine, polštine, rumunčine, slovenčine, španielčine a turečtine.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Po prečítaní tohto úvodu budete môcť pristúpiť len k Modulu 1 - Úvod cez ikonu LEARNING PATHS (postup učenia).

Musíte ukončiť Modul 1, aby ste mali prístup ku Modulu 2.

Musíte ukončiť Modul 2, aby ste mali prístup ku ostatným Modulom (3 až 9).

 

Moduly

E-learning program pozostáva z nasledujúcich modulov:

  1. Úvod do alternatívnych chladív - bezpečnosť, účinnosť, spoľahlivosť, správna prevádzková prax

  2. Bezpečnosť a manažment rizík

  3. Návrh systémov používajúcich alternatívne chladivá

  4. Tesnosť a kontrola únikov alternatívnych chladív

  5. Údržba a opravy systémov s alternatívnymi chladivami

  6. Retrofit s chladivami s nízkym GWP

  7. Kontrolný list právnych povinností pri práci s alternatívnymi chladivami

  8. Hodnotenie ekonomického a environmentálneho vplyvu únikov

  9. Náradie a návod na zisťovanie únikov

Podporený je:

Poznámka:

E-Learning moduly a PDF brožúry boli revidované vo februári 2018.

 

Hodnotenie

Ak chcete vedieť viac, ako vykonať hodnotenie na základe tohto programu a získať Certifikát (osvedčenie) REAL Alternatives 4 LIFE CPD (Continued Professional Development – celoživotné vzdelávanie) pozrite www.realalternatives.eu. 

Poznámka: Hodnotenie a Certifikácia sú dostupné, len ak študujete cez registrovaného poskytovateľa školenia.

 

Doplňujúce zdroje

Zoznamy odporúčaných doplňujúcich informácií sú poskytnuté na konci každého modulu, kde môžete nájsť viac informácií týkajúcich sa obsahu daného modulu. Tieto sú často spracované výrobcami alebo špecializovanými združeniami. Všetky materiály boli revidované riešiteľským kolektívom, aby sa zaistila správna kvalita technických informácií, ktoré sú podrobnejšie, než ako sú poskytnuté v e-learning programe.  Začlenenie odkazov nezahŕňa propagáciu výrobkov a nie sú použité žiadné komerčné odkazy. 

Odporúčané prehliadače

Obsah modulov sa najlepšie prezerá použitím:

 

Podmienky používania

REAL Alternatives 4 Life e-learning materiály sú poskytované účastníkom školení alebo e-learningu bezplatne na vzdelávacie účely. Nesmú byť predávané, tlačené, kopírované, množené bez predchádzajúceho písomného without prior written permdovolenia Inštitútu chladenia (ior@ior.org.uk). Všetky materiály zostávajú copyright Inštitútu pre chladenie (UK) a jeho partnerov.  Materiály boli vyvinuté expertmi a subjektmi s dôsledným posúdením a overením, avšak Inštitút a partnery nepreberajú žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nedostatky. Ide o poskytnutie informácií na podporu praktických školení a skúseností získaných pri práci alebo v uznaných školiacich kurzoch s osobnou účasťou. Nenahrádza praktické skúsenosti a tréning nutný na vykonávanie prác s chladivami.

Tento projekt je financovaný s podporou EU LIFE programu. Web stránka a materiály odrážajú znalosti autorov. Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií.

Brožúry na základe e-learning stránok sú tiež dostupné, voľne stiahnuteľné zo stránky projektu na: www.realalternatives.eu/downloads

Pokračovaním na nasledujúce stránky potvrdzujete, že ste čítali, odsúhlasili a prijali predchádzajúce odmietnutie zodpovednosti.

Keď ukončíte Modul 1, budete vidieť prístup ku Modulu 2.

Keď ukončíte Modul 2, budete vidieť prístup ku ostatným modulom (3 to 9).

Použite postup učenia LEARNING PATHS kliknite na ikonu, otvorte Modul 1 - Úvod 

 
Certifikát znalostí a praktických zručností

Certifikát si môžete stiahnuť po ukončení všetkých strán vo všetkých 9 tich e-learningových moduloch. Certifikáty sú dostupné na domovskej stránke v menu naľavo, pod Vašou používateľskou ikonou v SKILLS a Certificates area (ZRUČNOSTI a umiestnenie certifikátov).
Poznámka: aby ste získali úplný REAL Alternatives 4 LIFE CPD (Continued Professional Development – celoživotné vzdelávanie) certifikát, musíte sa zúčastniť na praktickom školení a skúškach u jedného z Vašich autorizovaných poskytovateľov. Pozrite si stránku www.realalternatives.eu, kde je zoznam dostupných školení.