Pristup Modulima za daljinsko učenje (Accessing the e-learning Modules)

Dobrodošli u REAL Alternatives 4 Life – program za daljinsko učenje koji je namijenjen tehničarima i serviserima koji rade u području hlađenja , klimatizacije i dizalica topline da bi se unaprijedilo znanje, vještine, sigurnost, učinkovitost i cjelokupno okruženje vezano uz zamjenske radne tvari. Program učenja je kombinacija interaktivnog daljinskog učenja, vodića za vježbanje, alata, načina provjere znanja za obrazovne centre i predstavlja e-knjižnicu i smjernice za korisnike.
Program je osmišljen u konzorciju projekta REAL Alternatives koji se sastoji od strukovnih udruga I obrazovnih institucija diljem Europe, sufinanciran je sa strane EU LIFE i Life Long Learning Programa, uz dodršku sudionika iz industrijskog sektora. Materijali su dostupni na Hrvatskom, Češkom, Nizozemskom, Engleskon, Finkom, Francuskom, Njemačkom, Talijanskom, Poljskom, Rumunjskom, Španjolskom i Turskom jeziku.


VAŽNA NAPOMENA:
Nakon što ste pročitali ovaj uvod moći ćete pristupiti Modulu 1 koristeći ikonice LEARNING PATHS (PUTEVI UČENJA).
Da bi mogli pristupiti Modulu 2, prethodno morate proučiti Modul 1.
Da biste pristupili Modulima 3 do 9, prethodno morate proučiti Modul 2.

Moduli

Program za daljinsko učenje sadrži sljedeće module:The e-learning programme consists of the following modules:

  1. Uvod u zamjenske radne tvari – sigurnost, učinkovitost, pouzdanost i dobra praksa
  2. Upravljanje sigurnošću i rizicima
  3. Razlike u projektnom konceptu za zamjenske radne tvari
  4. Sprječavanje i otkrivanje propuštanja zamjenskih radnih tvari
  5. Održavanje i popravak sustava koji koriste zamjenske radne tvari
  6. Zamjena (retrofitting) s radnim tvarima niskog potencijala globalnog zatopljenja (low GWP)
  7. Zakonski obvezna lista provjere pri radu sa zamjenskim radnim tvarima
  8. Određivanje financijskog učinka propuštanja i utjecaja na okoliš
  9. Vodič i sredstva za provođenje nadzora gradilišta

Dodatna podrška:

Knjižnica korištenih I ostalih izvora
Alati za preuzimanje podloga (sadržani u DOCUMENTS ikonici)

Napomena:
Moduli za daljinsko učenje i brošure revidirani su u veljači 2018. godine.

Provjera znanja

Ukoliko želite doznati više provjeri znanja vezanih uz ovaj program, i način na koji se stječe ovlaštenje, t.j. REAL Alternatives 4 LIFE CPD Certifikat (Continued Professional Development-Program cjeloživotnog obrazovanja, obratite se na www.realalternatives4life.eu .
Važno: Provjera znanja i izdavanje ovlaštenja su mogući jedino u ustanovi ovlaštenoj za provedbu nastave i ispitivanja.

 
Dodatni izvori

Popis preporuene literature i izvora nalazi se na kraju svakog modula ukoliko elite saznati vie o predmetnoj temi. Svi navedeni materijali su proli sve potrebne provjere i daju vie informacija od onih koje se mogu ponuditi programom daljinskog uenja. Pojedine veze (linkovi) na strune stranice pojedinih tvrtki i proizvođaa ne znai i njihovu preporuku.

 
Preporuceni pretrazivaci

Sadržaj modula najbolje se može pretražiti putem:

 
Uvjeti korištenja

REAL Alternatives 4 Life materijali daljinskog učenja dostupni su bez naknade i ne smiju se prodavati, tiskati, kopirati i umnažati bez prethodnog pismenog odobrenja sa strane Institute of Refrigeration (ior@ior.org.uk). Sva autorska prava zadržava The Institute of Refrigeration (UK) i partneri. Materijali su izrađeni sa strane stručnjaka i podvrgnuti su cjelovitoj provjeri, a IOR i partneri ne snose nikakvu odgovornost za pogreške ili propuste. Oni su napravljeni kao potpora praktičnoj nastavi i vježbanju u okviru priznatih radionica u ovlaštenim ustanovama, oni ne zamjenjuju praktična iskustva i vježbanja koja su potrebna u provedbi cjelokupnog posla.

Ovaj project je financiran putem EU LIFE programa. Svi korišteni materijali odražavaju stav autora tako da se EU Komisija ne može smatrati odgovornom za njihovu primjenu odnosno korišttenje.

Brošure koje se temelje na stranicama daljinskog učenja su također dostupne bez naknade i mogu se preuzeti sa stranica projekta www.realalternatives4life.eu/downloads
Daljnjim korištenjem stranica koje slijede, vi potvrđujete da ste pročitali i prihvatili prethodno navedena odricanja od odgovornosti.

Nakon što ste okončali Modul 1 moći ćete pristupiti Modulu 2.
Nakon što ste okončali Modul 2, m oći ćete pristupiti modulima 3 do 9.
Molimo pristupite ikonicama LEARNING PATHS (PUTEVIMA UČENJA) uz Modul 1 - Introduction