Dostęp do Modułów e-szkoleniowych
Witamy w REAL Alternatives 4 Life - programie szkoleniowym dla techników pracujących w segmentach chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepłą. Programu, który pozwoli podnieść kwalifikacje i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, wydajności, niezawodności i ograniczeń czynników alternatywnych. W programie dostępne są platforma e-szkoleń, poradniki drukowane, narzędzia, testy egzaminacyjne (dostępne dla centrów szkoleniowych) oraz e-biblioteka dodatkowych materiałów, zgłoszonych przez użytkowników. 
 
REAL Alternatives 4 LIFE został stworzony przez konsorcjum instytucji i centrów szkoleniowych z Europy, przy dofinansowaniu z programu UE LifeLong Learning Programme, przy wsparciu branży. Materiały będą dostępne są w następujących językach: chorwacki, czeski, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, polski, rumuński, hiszpański i turecki
 
WAŻNA INFORMACJA:
Po zapoznaniu się z wprowadzeniem uzyskasz dostęp do Modułu 1 "Wprowadzenie" klikając na ikonkę ŚCIEŻKI NAUCZANIA.
Należy ukończyć Moduł 1 aby uzyskać dostęp do Modułu 2.
Należy ukończyć Moduł 2 aby uzyskać dostęp do pozostałych Modułów 3 - 9.

.

Moduły

Program e-szkoleniowy składa się z następujących modułów:

  1. Wprowadzenie do czynników alternatywnych – bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność i dobre praktyki
  2. Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem
  3. Projektowanie systemów dla czynników alternatywnych
  4. Ograniczanie i wykrywanie wycieków czynników alternatywnych
  5. Konserwacja i naprawa instalacji na czynniki alternatywne
  6. Przezbrajanie na czynniki o niskim GWP
  7. Wymagania prawne przy pracy z czynnikami alternatywnymi
  8. Środowiskowe i finansowe konsekwencje wycieków
  9. Narzędzia i wskazówki do przeprowadzenia oceny obiektu

Program uzupełniają :

Uwaga:

Moduły e-szkoleniowe i wersja w PDF były zaktualizowane w lutym 2018.

Ocena
Aby dowiedzieć się jak uzyskać Ocenę w tym programie i otrzymać Certyficat "REAL Alternatives 4 LIFE CPD" (Continued Professional Development) odwiedź stronę : www.realalternatives.eu. 
Uwaga : Ocena i Certyfikacja będzie możliwa po odbuciu szkolenia w uznanej firmie szkolącej.
Dodatkowe źródła

W zakończeniu każdego modułu podane są odnośniki do źródeł zawierających bardziej szczegółowe informacje. Zostały one opracowane często przez producentów i ośrodki specjalistów. Nasz zespół dokonał ich przeglądu, aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny porad technicznych i informacji. Są to informacje bardziej szczegółowe niż możemy zapewnić w naszym programie e-learning. Przywołanie odsyłacza nie oznacza popierania danych produktów i nie ma komercyjnych powiązań z żadną z wymienionych firm.

Rekomendowane przeglądarki

Najlepiej przeglądać Moduły używając :

Warunki użytkowania

Materiały REAL Alternatives 4 Life są udostępnianie bezpłatnie w  celach edukacyjnych i nie mogą być sprzedawane, drukowane, kopiowane lub powielane bez uprzedniej pisemnej zgody Institute of Refrigeration (ior@ior.org.uk) . Wszystkie materiały pozostają własnością The Institute of Refrigeration (UK) i partnerów. Materiały zostały opracowane przez ekspertów i podlegają rygorystycznej ocenie wzajemnej i testom, jednak instytut i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Program został stworzony jako wsparcie dla praktycznego szkolenia i wiedzy zdobytej w pracy lub do wykorzystania w szkoleniach praktycznych prowadzonych przez uznane firmy szkoleniowe. Nie zastępuje on doświadczenia praktycznego niezbędnego do prowadzenia pracy.

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.

Broszury z materiałami e-szkoleniowymi są dostępne do ściągnięcia na stronie www.realalternatives.eu/downloads

Przechodząc do następnych stron, potwierdzasz, że przeczytałeś, zgadzasz się i akceptujesz powyższe warunki użytkowania.

Po ukończeniu Modułu 1 uzyskasz dostęp do Modułu 2.
Po ukończeniu Modułu 2 uzyskasz dostęp do pozostałych Modułów 3 - 9.
 
Przejdź do ŚCIEŻKI NAUCZANIA  i otwórz Moduł 1 - Wprowadzenie
Certyfikat ukończenia e-szkolenia i szkolenie praktyczne

Certyfikat ukończenia e-szkolenia i szkolenie praktyczne
Po zakończeniu w całości wszystkich 9 modułów szkoleniowych, możesz pobrać certyfikat ukończenia e-szkolenia. Certyfikaty są dostępne w menu na Stronie Głównej, po lewej stronie, pod twoją ikoną użytkownika w obszarze Umiejętności i Certyfikaty.
Uwaga: aby uzyskać pełny „Certyfikat REAL Alternatives 4 LIFE CPD” (Continued Professional Development), należy przejść szkolenie praktyczne i uzyskać pozytywną ocenę w jednej z naszych autoryzowanych jednostek szkoleniowych. Na stronie www.realalternatives.eu  znajduje się lista dostępnych miejsc szkoleniowych.