Tervetuloa REAL Alternatives Europe -monimuoto-oppimisen ohjelmaan

 

Tämä e-oppiminen

on osa kylmäalalla, ilmastointialalla ja lämpöpumppualalla toimiville teknikoille suunnattua monimuoto-oppimisen ohjelmaa, joka on suunniteltu parantamaan vaihtoehtoisten kylmäaineiden turvallisuuteen, tehokkuuteen ja luotettavuuteen sekä suojaustoimenpiteisiin liittyviä tietoja ja taitoja. Ohjelma tarjoaa yhdistelmän interaktiivista verkko-opiskelua, painettuja koulutusoppaita, työkaluja ja arviointeja koulutuksen tarjoajien käyttöön sekä verkkokirjaston, jossa on käyttäjien lisäämiä tietolähteitä osoitteessa www.realalternatives.eu

 

REAL Alternatives -ohjelman on kehittänyt eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien yhdistysten ja koulutuslaitosten yhteenliittymä, jota on rahoitettuEU:n elinikäisen oppimisen ohjelmasta ja jota alan sidosryhmät ovat tukeneet . Kouluttajat, valmistajat ja suunnittelijat eri puolelta Eurooppaa ovat osallistuneet sisällön luomiseen.

Materiaali on saatavilla suomeksi, ranskaksi, hollanniksi, englanniksi, saksaksi, italiaksi ja puolaksi

 

TÄRKEÄÄ TIETOA:

 

Moduulit

REAL Alternatives Europe -ohjelman moduulit:

1.      Vaihtoehtoisten kylmäaineiden esittely – turvallisuus, tehokkuus, luotettavuus ja hyvät käytännöt ( PAKOLLINEN)

2.      Järjestelmien suunnittelu vaihtoehtoisia kylmäaineita käyttäen

3.      Vaihtoehtoisiin kylmäaineisiin liittyvät suojaustoimenpiteet ja vuotojen havaitseminen

4.      Vaihtoehtoisia kylmäaineita käyttävien järjestelmien huolto ja korjaus

5.      Alhaisen GWP-arvon omaavien kylmäaineiden käyttöönotto vanhoissa järjestelmissä

6.      Oikeudellisten velvoitteiden tarkistuslista vaihtoehtoisia kylmäaineita käytettäessä 

7.      Vuotojen taloudellisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten mittaaminen

8.      Työkaluja ja neuvoja kohdekartoituksiin

Lisää tietoa on saatavilla verkkokirjastosta.

Löydät jokaisen moduulin tekstistä viittauksia tarkempiin tiedonlähteisiin. Kun olet suorittanut moduulin loppuun, voit tarkistaa ne viittaukset, joista haluat lisätietoa, osoitteessa www.realalternatives.eu/e-library. Voit myös lisätä kirjastoon  tietolähteitä, kuten linkkejä, teknisiä oppaita tai esityksiä, jos uskot, että niistä olisi hyötyä muillekin. Moduulista 6 löytyy lista kaikesta asiaan liittyvästä lainsäädännöstä ja kaikista standardeista, joihin ohjelmassa viitataan.

Arviointivaihtoehtoja

Arviointivaihtoehtoja on saatavilla, jos haluat hyväksytyn jatkuvan ammatillisen kehittymisen todistuksen 

Jokaisen moduulin lopussa on yksinkertaisia itsearviointikysymyksiä ja -harjoituksia, joiden avulla voit arvioida oppimistasi. Arviointi ja valinnaisen todistuksen hankkiminen on mahdollista suorittaa joko verkossa tai kirjallisena kokeena. Arviointi ja todistus ovat saatavilla vain niille, jotka osallistuvat REAL Alternatives -ohjelman hyväksymän kouluttajan tai työnantajan tarjoamaan koulutukseen. CPD-todistuksia antavat REAL Alternatives -yhteistyökumppanit (CPD = ”Continued Professional Development”, jatkuva ammatillinen kehittyminen). Sivustolla on lista hyväksytyistä kouluttajista.

Additional Resources

Lisätietoa ja linkkejä

 

See REAL Alternatives References Appendix

Moduulin lopusta löydät linkkejä hyödylliseen lisätietoon eri vertaisarvioinnin läpikäyneistä lähteistä, joita suositellaan tekniseksi tueksi, jos haluat saada lisää tietoa aiheesta.

Standardien käyttö

Jotta tekijänoikeuksia ei rikottaisi, tähän tekstiin ei ole kopioitu mitään kansainvälisiä, eurooppalaisia tai kansallisia standardeja. Standardit ovat erittäin arvokas tiedonlähde, joten niihin viitataan ja niiden käyttöä suositellaan vahvasti.

Suositellut selaimet

Moduulit ovat parhaiten katsottavissa seuraavilla selaimilla:

 

Käyttöehdot

REAL Alternatives verkko-oppimateriaalit ovat ilmaisia oppijoille opiskelutarkoituksiin. Niitä ei saa myydä, painaa, kopioida tai jäljentää ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa. Kaikkien materiaalien tekijänoikeus säilyy The Institute of Refrigeration -instituutilla (Yhdistynyt kuningaskunta) ja sen yhteistyökumppaneilla. Materiaalit ovat asiantuntijoiden kehittämiä, ja ne ovat käyneet läpi tarkan testauksen ja vertaisarvioinnin; instituutti ja sen yhteistyökumppanit eivät kuitenkaan vastaa virheistä tai puutteista. © IOR 2015. 

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä verkkosivusto ja sen materiaalit vastaavat vain sen tekijöiden mielipiteitä, eikä komissiota voi pitää vastuussa mistään sivuston sisältämän tiedon käytöstä.

E-learning -sivuilla olevat oppimateriaalit ovat myös ladattavissa ilmaiseksi projektin verkkosivuilla osoitteessa www.realalternatives.eu/downloads

Jatkamalla seuraaville sivuille vahvistat, että olet lukenut, suostut noudattamaan ja hyväksyt yllä esitetyt  ehdot.

 

Ohjelman tausta ja kehityshistoria

Tämä oppimisohjelma kehitettiin osana kaksivuotista projektia, jota johti kuuden yhteistyökumppanin yhteenliittymä eri puolilta Eurooppaa ja jonka rahoitti EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma. Se suunniteltiin paikkaamaan puutteita jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumpputeknikoiden vaihtoehtoisten kylmäaineiden käyttötaidoissa. Ohjelma tarjoaa itsenäistä, ajan tasalla olevaa tietoa helppokäyttöisessä muodossa. Projektiyhteenliittymään kuului ammatillisia laitoksia, koulutuslaitoksia ja työntekijöiden edustajistoja. Työnantajista, valmistajista, toimialajärjestöistä ja ammatti-instituuteista muodostuvat sidosryhmät osallistuivat myös oppimateriaalin luomiseen, antoivat neuvoja sisällön suhteen ja tarkastelivat ohjelmaa sen kehityksen aikana. Yhteenliittymän kuusi yhteistyökumppania olivat: